Garantivillkor

Välkomna till våra showroom i

Landskrona, Göteborg, Vadstena och Stockholm

 Se under kontakt.

Garanti: Fönster/fönsterdörrar

3 års funktionsgaranti

15 års rötskadegaranti vid av oss färdigmålade fönster/fönsterdörrar

10 års garanti vid kondens i isolerglas

Våra garantier förutsätter fackmannamässig montering och underhåll.

Garantin gäller ej för transportskador, dessa ska anmälas till transportbolaget. Snickarglädje i Sverige AB står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extralås.
Garanti lämnas inte för produkter målade i mörkare kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar.

Vid förvaring av fönstren ska de ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.

Övriga delar täcks av enligt konsumentverkets regler och ABM 07 för företag.

Garantin gäller fr.o.m. leveransdag. Fakturan/orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Garanti: Ytterdörrar

Garanti gällande ytterdörrar hänvisas till konsumentverkets regler vid privata köp och ABM 07 för företag.
Garantin gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt Snickarglädje i Sverige ABs instruktioner. För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, avsaknad av tak, bristande underhåll eller vårdslöshet omfattas inte av garantin.
Garanti lämnas inte på målning, limning eller böjt dörrblad för dörrar målade i mörka kulörer (NCS S 7000 och uppåt). Detta p.g.a. att mörka kulörer absorberar mer av solvärmen och utsätter materialen för extrema påfrestningar. Ej heller vid fuktskador i våra massiva ytterdörrar utan Accoyafur och aluminiumplåtar, om dessa ej har helt skyddande tak. Yttrar sig som svällning, skevning, sprickbildning, kondens mellan glasen och lackproblem. Snickarglädje i Sverige AB står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extra lås.

Vid förvaring av dörren ska den ställas på ett väl ventilerat utrymme under tak.
Faktura/orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Garanti: Innerdörrar

Garanti gällande innerdörrar hänvisas till konsumentverkets regler för privata köp och ABM 07 för företag.
Garantin gäller endast då dörren är monterad och underhållen enligt Snickarglädje i Sverige ABs instruktioner. För fel som uppkommit till följd av felaktig lagring eller montering, bristande underhåll eller vårdslöshet omfattas inte av garantin. Observera att montering av våra spegeldörrar inte kan ske i ett tidigt skede under byggprocessen då extra hög luftfuktighet ofta råder. Yttrar sig f.f.a. som synliga limfogar i speglar och/eller ramverk.

Snickarglädje i Sverige AB står inte för några kostnader föranledda av egna installationer av tex. larm och extra lås.

Vid förvaring av dörren ska den ställas på ett väl ventilerat och torrt utrymme inomhus.
Faktura/orderbekräftelse gäller som garantibevis.

Våra konkurrenskraftiga priser kan offereras om du mailar/ringer till respektive distriktssäljare - se under Kontakt/Showroom.

Självklart anpassar vi priserna till den volym ni är intresserad av.
Välkomna med er förfrågan!