Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Ved bestilling mottar kjøperen en ordrebekreftelse. Denne inneholder avtalt antall, spesifikasjoner, beregnet leveringsuke og pris. Kjøperen er forpliktet til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med vedkommendes bestilling. Produksjonen kan starte uten at kjøperen har signert ordrebekreftelsen. Ved utelatt signering uten skriftlig avbestilling gjelder øvrige skriftlige handlinger, som brev, e-post m.m. Ved avbestilling under pågående produksjon blir kjøperen debitert for brukt tid og materiale.
Hvis kjøperen ikke kan tyde tekst og begreper i ordrebekreftelsen, er det kjøperens ansvar å kontakte Snickarglädje i Sverige AB for en gjennomgang. Prisen i bekreftelsen er inklusive moms.

Endring som tilkommer etter godkjent ordrebekreftelse, debiteres i henhold i endringens omfang, inklusive moms. Endringen kan innebære at leveringstiden justeres.

Angitte leveringsuker i ordrebekreftelsen refererer til beregnet leveringsuke fra snekkerverkstedet. Snickarglädje i Sverige AB er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser som forårsakes av transportfirmaet eller hendelser oppstått som følge av force majeure, som krig, brann, streik og ulykker som Snickarglädje i Sverige AB ikke kan kontrollere.

Eventuelle tilleggsbestillinger angående frakten/lossing må bestilles i forveien, minst 10 dager før planlagt levering. Om ikke noe annet er angitt, er bestilt transport standardtransport uten tillegg.

Varene leveres på gaten uten innbæring, og det kreves at veien er fremkommelig slik at sjåføren kan ta seg frem uten hinder. Eventuell innbæring inngår ikke i en standardlevering.

Ved lagring av varer for senere levering enn det som er avtalt, kreves full betaling ved avtalt leveringstid.

Dersom transportøren anser at det trengs kranbil for lossing av varene, etterfaktureres kjøperen for ekstrakostnadene av dette.

Ved feil/reklamasjon skal dette rapporteres innen rimelig tid til Snickarglädje i Sverige AB. I forbindelse med lossingen av varene er kjøperen forpliktet til å kontrollere at hvert kolli er uskadet. Ved transportskader skal disse noteres direkte på fraktseddelen og rapporteres til transportfirmaet og Snickarglädje i Sverige AB. Skjult skade skal rapporteres innen 8 dager etter varemottak. Uanmeldte fraktskader erstattes ikke.

Erstatning gjelder ikke kostnader for demontering og montering av leverte produkter. Reklamasjon må skje før montering.

Betalingsbetingelser. 15 dagers betalingsfrist for privatpersoner og 30 dager for bedrifter.

Etter forfallsdato debiteres en forsinkelsesrente i henhold til renteloven.

Våre konkurransedyktige priser får du ved å sende en e-post / ringe til den respektive salgsrepresentanten – se under kontakt/showroom.

Vi tilpasser selvfølgelig prisene til det volumet du er interessert i.
Det er bare å ta kontakt!